Update cookies preferences

GGTO

Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.

Go Asia is aangesloten bij de GGTO. Binnen de grenzen van de GGTO-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van GGTO. De GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Op deze website www.stichting-ggto.nl kunt u controleren of een reisorganisatie bij het GGTO is aangesloten, klik op 'Zoeken op deelnemer'. Aansluitnummer Go-Asia: 1408.

Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Go-Asia (KvK 08109628) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Op deze website www.calamiteitenfonds.nl kunt u controleren of een reisorganisatie bij het Calamiteitenfonds is aangesloten, klik op 'Zoeken op deelnemer'.

 

Go-Asia is een onderdeel van Dari-Java Azië Reizen.